دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

دفتر امور بین‌الملل دانشکده پزشکی

رابطین بین الملل دانشکده

 

اعضایی که تاکنون بعنوان رابط بین‌الملل دانشکده همکاری داشته اند:

آقای دکتر ابوالفضل اعظمی

آقای دکتر عبدالله امیدی

خانم دکتر غزاله مشکدانیان

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب