دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
رضا فتاحی

رضا فتاحی

مسئول دفتر خدمات


شرح وظائف
x همکاری با واحدهای دانشگاه در خصوص کلیه مراسم‌ها و تامین نیروی انسانی نظارت بر امور خدمات و حمل و نقل مسئول امور نظافت، تاسیسات، نگهبانی
حمیدرضا باغشیخی

حمیدرضا باغشیخی

متصدی امور عمومی


شرح وظائف
x نظارت و پیگیری اجرای عملیات تعمیرات، تدارکات و انبارداری در دانشکده نظارت بر موارد ایمنی ساختمان، از جمله نگهداری روزآمد آسانسورها و وسایل آتشنشانی تکمیل و ذخیره‌سازی مکفی مواد مصرفی و نظارت بر نحوه توزیع آن پیگیری خرید مواد مصرفی و ملزومات درخواستی گروه‌های آموزشی تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان مصرف مواد و تجهیزات برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به مصرف بهینه مواد و تجهیزات در راستای کنترل هزینه‌های غیرضروری هماهنگی در زمینه پیش‌بینی نیازها و تهیه ملزومات تخصصی مصرفی و تجهیزاتی هماهنگی و نظارت بر تدارکات و پذیرایی جلسات، نشست‌ها و بازدیدها تهیه، تجهیز و آماده‌سازی سالن‌های جلسات تجهیز، به‌روزرسانی، نگهداری و نظارت بر وسایل سمعی بصری سالن‌ها و کلاس‌های درس پیگیری امور مربوط به جا به جایی یا تغییر کاربری اتاق‌های دانشکده به منظور استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی موجود اجرای طرح‌های تنوع‌بخشی و زیباسازی فضاهای عمومی داخل ساختمان نظارت مستمر بر نحوه نظافت فضاهای فیزیکی حوزه ستادی دانشکده هماهنگی و پیگیری رفع نیاز واحدهای مختلف دانشکده به وسیله نقلیه پیگیری امور قراردادهای عمومی (غیرآموزشی) نظارت بر برپایی غرفه‌ها و نمایشگاه‌ها در دانشکده هماهنگی کامل با حوزه ریاست و معاونت اجرایی دانشکده در خصوص پیگیری امور خارج ار دانشکده ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای و منظم انجام سایر امور محوله از سوی مافوق
جواد ترکیان

جواد ترکیان

تکنسین تاسیسات

علیرضا واشهری

علیرضا واشهری

کارکنان واحد خدمات

داوود سراجی

داوود سراجی

کارکنان واحد خدمات

حمیدرضا صیادی

حمیدرضا صیادی

کارکنان واحد خدمات

محسن چرخی

محسن چرخی

کارکنان واحد خدمات

غلامرضا قاسمی

غلامرضا قاسمی

کارکنان واحد خدمات

حسن سمیعی

حسن سمیعی

کارکنان واحد خدمات


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب