دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

ترکیب اعضاء کمیته اخلاق در پژوهش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر فرهاد مدنی

رئیس کمیته

2

دکتر همایون نادریان

دبیر کمیته

3

حجت الاسلام دکتر علی الماسی

هیئت علمی روحانی

4

دکتر مرضیه حیدرزاده

متخصص اخلاق پزشکی

5

دکتر طاهره مازوچی

هیئت علمی پایه

6

دکتر فاطمه عطوف

هیئت علمی آماری

7

دکتر زهرا هاشم زاده

هیئت علمی دندانپزشکی

8

دکتر علیرضا عابد

هیئت علمی علوم پایه

9

مهندس سعید عطائی شاد

نماینده مردمی

10

آقای علی عابدینی

کارشناس حقوقی

11

خانم ام‌البنین مومنی

کارشناس کمیته

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب