دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر رضا منوچهری اردکانی

دکتر رضا منوچهری اردکانی

فوق تخصص خون و انکولوژی
مدیر گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مریم مدنی

دکتر مریم مدنی

فوق تخصص خون و سرطان
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر عباس ارج

دکتر عباس ارج

فوق تخصص گوارش بالغین
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر اعظم ستاری

دکتر اعظم ستاری

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سید محسن رضوی زاده

دکتر سید محسن رضوی زاده

فوق تخصص گوارش بالغین
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر سید مهدی رسولی منش

دکتر سید مهدی رسولی منش

فوق تخصص گوارش بالغین
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمد علی صبا

دکتر محمد علی صبا

فوق تخصص ریه
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر یزدان جعفری

دکتر یزدان جعفری

فوق تخصص ریه
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مرضیه ملائی

دکتر مرضیه ملائی

فوق تخصص ریه
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر کمال اصالت منش

دکتر کمال اصالت منش

فوق تخصص روماتولوژی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استاد

دکتر بتول زمانی

دکتر بتول زمانی

فوق تخصص روماتولوژی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مریم لقمان

دکتر مریم لقمان

فوق تخصص روماتولوژی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استاد

دکتر سید مسعود معینی طباء زواره

دکتر سید مسعود معینی طباء زواره

فوق تخصص نفرولوژی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر وجیهه چاوشی

دکتر وجیهه چاوشی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اعظم زیلوچیان مقدم

دکتر اعظم زیلوچیان مقدم

متخصص بیماریهای داخلی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فرشته تقوائی

دکتر فرشته تقوائی

متخصص بیماریهای داخلی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب