دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر اسماعیل فخاریان

دکتر اسماعیل فخاریان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استاد

دکتر آیدین امیدوار

دکتر آیدین امیدوار

متخصص جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار

دکتر پیام یزدی پور

دکتر پیام یزدی پور

متخصص جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب