دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامرضا خسروی

دکتر غلامرضا خسروی

متخصص ارتوپدی
مدیر گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا عابدی

دکتر علیرضا عابدی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر بابک حق پناه

دکتر بابک حق پناه

متخصص ارتوپدی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مسعود بنایی

دکتر مسعود بنایی

متخصص اورولوژی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا اکبرزاده

دکتر علیرضا اکبرزاده

متخصص ارتوپدی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر داود قاراخانی

دکتر داود قاراخانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی مدیحی

دکتر علی مدیحی

متخصص اورولوژی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب