دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید رامین مدنی

دکتر سید رامین مدنی

دکتری تخصصی گوارش اطفال
مدیر گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدرضا شریف

دکتر محمدرضا شریف

دکتری تخصصی بیماریهای کودکان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استاد

دکتر احمد طالبیان  اردستانی

دکتر احمد طالبیان اردستانی

دکتری تخصصی اعصاب اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استاد

دکتر داوود خیرخواه

دکتر داوود خیرخواه

دکتری تخصصی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر کبری شیاسی آرانی

دکتر کبری شیاسی آرانی

دکتری تخصصی غدد اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عباس تقوی اردکان

دکتر عباس تقوی اردکان

دکتری تخصصی گوارش اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مرضیه حیدرزاده آرانی

دکتر مرضیه حیدرزاده آرانی

دکتری تخصصی ایمونولوژی و آلرژی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فرهاد مدنی

دکتر فرهاد مدنی

فوق تخصص انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر بابک سلطانی

دکتر بابک سلطانی

دکتری تخصصی عفونی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عالیه محمدزاده علی آبادی

دکتر عالیه محمدزاده علی آبادی

دکتری تخصصی نوزادان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی عظیمی

دکتر علی عظیمی

دکتری تخصصی ریه کودکان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سید امیر عباس شریف

دکتر سید امیر عباس شریف

دکتری تخصصی نوزادان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فرزانه خواجه نوری

دکتر فرزانه خواجه نوری

دکتری تخصصی کودکان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمد قضاوی

دکتر محمد قضاوی

دکتری تخصصی بیماریهای قلب اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب