دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید رامین مدنی

دکتر سید رامین مدنی

فوق تخصص گوارش اطفال
مدیر گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدرضا شریف

دکتر محمدرضا شریف

متخصص بیماریهای کودکان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استاد

دکتر احمد طالبیان  اردستانی

دکتر احمد طالبیان اردستانی

فوق تخصص اعصاب اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استاد

دکتر داوود خیرخواه

دکتر داوود خیرخواه

متخصص اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر کبری شیاسی آرانی

دکتر کبری شیاسی آرانی

فوق تخصص غدد اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عباس تقوی اردکان

دکتر عباس تقوی اردکان

فوق تخصص گوارش اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مرضیه حیدرزاده آرانی

دکتر مرضیه حیدرزاده آرانی

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فرهاد مدنی

دکتر فرهاد مدنی

فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر بابک سلطانی

دکتر بابک سلطانی

فوق تخصص عفونی اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عالیه محمدزاده علی آبادی

دکتر عالیه محمدزاده علی آبادی

فوق تخصص نوزادان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی عظیمی

دکتر علی عظیمی

فوق تخصص ریه اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سید امیر عباس شریف

دکتر سید امیر عباس شریف

فوق تخصص نوزادان
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فرزانه خواجه نوری

دکتر فرزانه خواجه نوری

متخصص اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمد قضاوی

دکتر محمد قضاوی

فوق تخصص بیماریهای قلب اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اکرم نوریان

دکتر اکرم نوریان

فوق تخصص بیماریهای قلب اطفال
عضو هیئت علمی گروه اطفال
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب