دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر علی صابر

دکتر علی صابر

دکتری تخصصی اخلاق پزشکی
مدیر گروه اخلاق پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اسماعیل فخاریان

دکتر اسماعیل فخاریان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی
مرتبه علمی: استاد

دکتر داوود خیرخواه

دکتر داوود خیرخواه

متخصص اطفال
عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر منصوره مومن هروی

دکتر منصوره مومن هروی

متخصص بیماریهای عفونی
عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حمید امیری

دکتر حمید امیری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب