دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
آیین استقبال از نوروز سال 1402 ویژه دانشجویان بین الملل برگزار گردید.
آیین استقبال از نوروز سال 1402 ویژه دانشجویان بین الملل برگزار گردید.

آیین استقبال از نوروز سال 1402 ویژه دانشجویان بین الملل برگزار گردید.

به همت مدیر بین الملل دانشکده پزشکی مراسم استقبال از نوروز سال 1402 در روز سه شنبه مورخ 23 اسفند ماه در طبقه دوم ساختمان فرقانی برگزار گردید.

در آستانه پایان سال 1401...
در آستانه پایان سال 1401...

در آستانه پایان سال 1401...

در آستانه پایان سال 1401، سرپرست و معاون اجرایی دانشکده طی دیداری صمیمی به صورت نمادین با اهدای لوح سپاس از کارکنان دانشکده تقدیر و تشکر نمود.

جلسه کمیته برنامه ریزی‌درسی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) در تاریخ 1401/12/15 برگزار شد.
جلسه کمیته برنامه ریزی‌درسی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) در تاریخ 1401/12/15 برگزار شد.

جلسه کمیته برنامه ریزی‌درسی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) در تاریخ 1401/12/15 برگزار شد.

جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) روز یکشنبه مورخ 1401/12/15 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد.

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 1401/12/02 برگزار شد.
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 1401/12/02 برگزار شد.

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 1401/12/02 برگزار شد.

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی در روز سه شنبه 2 اسفند ماه با حضورمدیر پزوهشی دانشکده و 5 نفر از اعضاء شورای پایه در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار گردید.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب