دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های داخلی وزارت بهداشت از گروه داخلی آموزشی داخلی دانشکده پزشکی

بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های داخلی وزارت بهداشت از گروه داخلی آموزشی داخلی دانشکده پزشکی

در روز پنج‌شنبه 1402/12/03 هیئت ارزشیابی رشته تخصصی بیماری‌های داخلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پزشکی و بیمارستان شهید دکتر بهشتی بازید نمودند.

جلسه معارفه دانشجویان جدید‌الورود مقطع Ph.D رشته علوم‌سلولی‌کاربردی دانشکده پزشکی برگزار شد.

جلسه معارفه دانشجویان جدید‌الورود مقطع Ph.D رشته علوم‌سلولی‌کاربردی دانشکده پزشکی برگزار شد.

روز دوشنبه 7 اسفند 1402 جلسه معارفه دانشجویان جدید‌الورود مقطع Ph.D رشته علوم‌سلولی‌کاربردی با حضور معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده، مدیر و اعضای هیئت‌علمی گروه، در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد.

گردهمایی بزرگ آموزشی با عنوان همگرایی در تعالی آموزش (همتا) با حضور دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی در کنار EDO سایر دانشکده‌ها برگزار شد.

گردهمایی بزرگ آموزشی با عنوان همگرایی در تعالی آموزش (همتا) با حضور دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی در کنار EDO سایر دانشکده‌ها برگزار شد.

جشن بزرگ همتا با همکاری معاونت آموزشی و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و با حضور واحد المپیاد وکمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( EDC)، دفاتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده‌ها و دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی طی در روزهای 29 و 30 بهمن 1402 در آمفی‌تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.

تایید صلاحیت 3 ساله اعتبار بخشی برنامه آموزشی گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی

تایید صلاحیت 3 ساله اعتبار بخشی برنامه آموزشی گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی

در راستای اجرای آئین‌نامه اعتبار‌بخشی برنامه آموزشی رشته‌های علوم پایه پزشکی مصوب دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد رشته انگل‌شناسی به مدت سه سال تایید صلاحیت شد.

جلسه معاون آموزشی علوم بالینی و گروه آموزشی کودکان برگزار شد.

جلسه معاون آموزشی علوم بالینی و گروه آموزشی کودکان برگزار شد.

در ادامه جلسات مستمر معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده با گروه‌های آموزشی بالینی، در روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 جلسه‌ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون درمان دانشگاه، مدیر و اعضای هیئت‌علمی گروه اطفال و سایر مسئولین مربوطه در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب