دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین جلسه ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان بیستمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی

برگزاری اولین جلسه ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان بیستمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی

اولین جلسه ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان بیستمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مربوط به گروه‌های آموزشی بالینی در رشته بیماری‌های داخلی، جراحی مغز و اعصاب، روانپزشکی و طب سنتی ایرانی برگزار گردید.

جلسه شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 1403/02/04 برگزار شد.

جلسه شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 1403/02/04 برگزار شد.

جلسه شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی در روز سه‌شنبه مورخ 1403/02/04 ساعت 12 الی 13:30 با حضور معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، مدیران دانشکده پزشکی و مدیران گروه‌های آموزشی در سالن حکیم برگزار گردید.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب