دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
جلسه معارفه سرپرست دانشکده و معاون آموزشی علوم بالینی برگزار شد.

جلسه معارفه سرپرست دانشکده و معاون آموزشی علوم بالینی برگزار شد.

در روز سه‌شنبه مورخ 1402/06/28 جلسه معارفه دکتر سید‌مسعود معینی طباء سرپرست دانشکده و دکتر حامد پهلوانی معاون آموزشی علوم بالینی با حضور معاون پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی وکارکنان دانشکده در سالن طبیب برگزار شد.

بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه
بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه

بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه

اعضاء هیئت بورد گروه بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز یک‌شنبه مورخ 1401/11/30 از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه بازدید کردند...

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب