دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
دور دوم کارگاه آموزش شرح حال‌گیری (History taking) توسط کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش (EDO)  دانشکده برگزار شد.

دور دوم کارگاه آموزش شرح حال‌گیری (History taking) توسط کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده برگزار شد.

به همت دانشجویان عضو کمیته دانشجویی EDO، کارگاه دو روزه آموزش History taking، برای استاجرهای جدید (گروه اول) در تاریخ‌های ۱ و ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در دانشکده پزشکی و مرکز مهارت‌های بالینی برگزار شد.

اولین سمینار پایان‌نامه‌های دانشجویی با عنوان مقاومت آنتی‌بیوتیکی برگزار شد.

اولین سمینار پایان‌نامه‌های دانشجویی با عنوان مقاومت آنتی‌بیوتیکی برگزار شد.

اولین سمینار پایان‌نامه‌های دانشجویی با عنوان "مقاومت آنتی‌بیوتیکی" با شعار "امروز بدون اقدام، فردای بدون درمان" در روز سه‌شنبه 1402/12/01 در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

گردهمایی بزرگ آموزشی با عنوان همگرایی در تعالی آموزش (همتا) با حضور دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی در کنار EDO سایر دانشکده‌ها برگزار شد.

گردهمایی بزرگ آموزشی با عنوان همگرایی در تعالی آموزش (همتا) با حضور دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی در کنار EDO سایر دانشکده‌ها برگزار شد.

جشن بزرگ همتا با همکاری معاونت آموزشی و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و با حضور واحد المپیاد وکمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( EDC)، دفاتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده‌ها و دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی طی در روزهای 29 و 30 بهمن 1402 در آمفی‌تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب