دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/10/10 - 11:56
  • تعداد بازدید : 75
  • تعداد بازدیدکننده : 74
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Z3SQ

پایان‌نامه فاطمه سادات اخوان حجازی دانشجوی رشته پزشکی عمومی

عنوان: بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در نوجوانان مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال 1402

استاد راهنما: دکتر فاطمه عصاریان

استاد مشاور آماری: دکتر حبیب اله رحیمی

زمان: سه‌شنبه 12 دی 1402، ساعت 11 صبح

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده: این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی ارتقاءدهنده‌ی سلامت در نوجوانان مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی طراحی و اجرا شد. در این مطالعه مقطعی 51 نفر از نوجوانان 18-10 سال مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی از بین مراجعه‌کنندگان به درمانگاه روان‌پزشکی با روش نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسشنامه استانداردشده‌ی سبک زندگی ارتقاءدهنده‌‌ی سلامت (HPLPII)  در اختیار آنان قرارگرفت. میانگین نمره‌ی‌کلی در بیماران 26٫7 ± 129٫۱ (بازه ممکن: 208-52) بود. نمرات کل پرسشنامه و زیرمقیاس‌ها ارتباطی با جنسیت و نوع اختلال روان‌پزشکی نداشت. مطالعه حاضر نشان داد وضعیت سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در نوجوانان مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی بررسی شده در حد قابل قبول می‌باشد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 125061
کلمات کلیدی
فاطمه آریایی
خبرنگار

فاطمه آریایی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب