دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/11/17 - 07:49
  • تعداد بازدید : 29
  • تعداد بازدیدکننده : 29
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZY6Q

دفاع پایان‌ نامه فاطمه مرادی

عنوان: بررسی نگرش و شیوع مصرف انواع مکمل‌های ورزشی در باشگاه‌‌های بدنسازی شهر کاشان در سال 1402

استاد راهنما: دکتر نسرین شریفی

استاد مشاورآماری: دکتر اکرم یزدانی

زمان: دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 11

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده: در این مطالعه 433 ورزشکار (272 مرد و 161 زن) از باشگاه های بدنسازی شهر کاشان انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه نوع مکمل های مصرفی و نگرش و دلایل مصرف مکمل ها و عادات غذایی و...  در ورزشکاران بررسی شد. . 9/57 درصد (251نفر) از ورزشکاران حداقل یکی از مکمل های ورزشی را استفاده کرده اند . شیوع مصرف مکمل های ورزشی در مردان 1/59 درصد (161 نفر) و در زنان 2/55 درصد (89 نفر) هست. بیشترین مکمل های مصرفی در ورزشکاران به ترتیب :  ویتامین سی، ویتامین دی، امگا سه و پروتئین وی، کافئین، ب 12 و کراتین بود. . نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 41.8 درصد ورزشکاران عقیده دارند مکمل های ورزشی سبب افزایش کارایی ورزشکار می شوند.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 126083
فاطمه آریایی
خبرنگار

فاطمه آریایی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب