دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1403/04/12 - 09:17
  • تعداد بازدید : 40
  • تعداد بازدیدکننده : 39
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZuBS

دفاع پایان‌نامه مهدیه ماهیان

عنوان پایان‌نامه: بررسی همبستگی هوش معنوی و تنظیم هیجانی با پیش‌بینی بازگشت مراجعان تحت درمان نگه‏دارنده متادون در مراجعین به مراکز MMT کاشان در سال 1402

اساتید راهنما: دکتر افشین احمدوند- دکتر خراسانی زاده

 اساتید مشاور: دکتر فاطمه عصاریان- دکتر رحیمی

زمان: 1403/04/13       ساعت:  11:30

مکان: سالن حکیم دانشکده پزشکی

چکیده پایان‌نامه:

در این مطالعه  40 بیمار تحت درمان نگه دارنده‌‏ی متادون به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌­های هوش معنوی کینگ و پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراس و پیش‌بینی بازگشت استفاده شد. در نهایت داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. میانگین سنی شرکت کنندگان 87/23 سال و میانگین زمان ترک 6/30 ماه  بود. بین هوش معنوی و تنظیم هیجانی رابطه معناداری و مستقیم مشاهده شد. ولی بین بین هوش معنوی و هوش هیجانی با قدرت میل و احتمال مصرف رابطه عکس وجود داشت. با توجه به نتایج مطالعه، هوش معنوی و تنظیم هیجانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت درمان متادون موثر است و مراکز مداخلات معنوی به دلیل اثربخشی، سودمندی، مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 131186
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب