امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/12/21 - 13:40
  • تعداد بازدید : 46
  • تعداد بازدیدکننده : 46
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZCYR

دفاع پایان‌نامه فاطمه کاظم زاده

عنوان: ارزیابی آگاهی مادران شیرده نسبت به تغذیه با شیر مادر در مراجعین به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1402

استاد راهنما: دکتر عباس تقوی اردکانی

استاد مشاور: دکتر حبیب الله رحیمی

زمان: سه شنبه 22 اسفند 1402 ساعت 11

مکان: مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده: در این مطالعه ی مقطعی توصیفی تعداد 384 نفر از مادران شیرده مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بهشتی کاشان مورد بررسی قرار گرفتند، در این مطالعه از چک لیست که شامل دو بخش است، بخش اول 15 پرسش در خصوص اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم 20 پرسش مربوط به آگاهی مادران شیرده استفاده شده است، بر اساس یافته های به دست آمده از این مطالعه، مادران شرکت کننده در این مطالعه دارای آگاهی متوسط نسبت به شیردهی بودند، عواملی مانند سطح تحصیلات مادران، وضعیت شغلی مادران، تعداد فرزند و ملیت آنها نقش مهمی در میزان آگاهی آنها داشته است، بر اساس یافته های به دست آمده از این مطالعه، مادران با سطح تحصیلات پائین تر، اتباع خارجی، مادران خانه دار و دارای فرزند کمتر باید جهت افزایش آگاهی در خصوص شیردهی صحیح، تحت آموزش قرار گیرند.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 128685
کلمات کلیدی
فاطمه آریایی
خبرنگار

فاطمه آریایی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب