دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1403/04/16 - 10:05
  • تعداد بازدید : 28
  • تعداد بازدیدکننده : 24
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZpCS

دفاع پایان‌نامه فاطمه صفی خانی و پرنیان براهیمی

عنوان پایان‌نامه: بررسی فراوانی عفونت بعد از اعمال جراحی ارتوپدی با جایگذاری وسیله و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1399 تا 1401

اساتید راهنما: دکتر منصوره مومن هروی - دکتر بابک حق پناه

استاد مشاور: دکتر سیدعلیرضا مروجی

زمان: 1403/04/16     ساعت: 11:45

مکان: سالن حکیم دانشکده پزشکی

چکیده پایان‌نامه:

این پژوهش یک مطالعه مقطعی تحلیلی میباشدکه نمونه‌گیری به روش آسان از 442 بیماری که در سال‌های 1399 تا 1401 تحت عمل جراحی ارتوپدی با جایگذاری وسیله قرار گرفتند، انجام شد. در مطالعه ما 7 / 2 درصد مبتلا به عفونت بعد از عمل مشاهده شد. متغیرهای مصرف سیگار، نوع عمل جراحی و نوع شکستگی با عفونت محل عمل جراحی ارتوپدی همراه با جایگذاری وسیله ارتباط معناداری داشتند.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 131238
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب