دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/06/22 - 14:53
  • تعداد بازدید : 119
  • تعداد بازدیدکننده : 117
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Z99z

دفاع پایان‌نامه فاطمه آقایی دانشجوی رشته پزشکی عمومی

عنوان پایان‌نامه:بررسی عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مسن با شکستگی اینترتروکانتریک فمور مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان یک سال پس از آسیب در سال‌های 1399 و 1400

استاد راهنما: دکتر الهه میانه ساز و دکتر محمد‌رضا طباطبایی

استاد مشاور: دکتر بابک حق پناه و آقای محمدجواد آزادچهر

زمان: 1402/06/26 ساعت 12:30

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده پایان‌نامه:

با توجه به اهمیت شکستگی اینترتروک فمور و نبودن مطالعات کافی در خصوص وضعیت این بیماران در کشور، این مطالعه صورت گرفته است. این مطالعه‌ی کیس سری توصیفی-تحلیلی با استفاده از پرونده‌ی بیماران، تماس تلفنی و تکمیل پرسشنامه‌های SF-36 و پرسشنامه‌ی Barthel توسط مصاحبه انجام شده است.در این پژوهش، پرونده‌ی 102 بیمار انتخاب شد که، از این تعداد، 3 نفر در زمان بستری در بیمارستان فوت شدند و 20 نفر طی یک سال فوت شده بودند. شیوع مرگ و میر در بین بیماران، 22.5% درصد بوده است. در نهایت، 79 بیمار مسن شامل 48 زن (60.8%) با میانگین سنی بیماران 7.07±79.81 سال شرکت داده شدند. میانگین نمره ی عملکرد بیماران بر اساس شاخص بارتل 2.22±49/11 که در حد متوسط ارزیابی شده بوده است. متغیرهای سن و توانایی راه رفتن قبل آسیب و انجام فیزیوتراپی ارتباط معناداری با میزان عملکرد بیماران دارد .میانگین نمره کل کیفیت زندگی بیماران 9.54±50.59 بود که در حد متوسط ارزیابی شده است. متغیرهای سن و سابقه فشار خون بالا ارتباط معناداری با میزان کیفیت زندگی بیماران دارد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 103464
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب