دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/06/22 - 14:49
  • تعداد بازدید : 26
  • تعداد بازدیدکننده : 26
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Z89z

دفاع پایان‌نامه علیرضا معمارباشی دانشجوی رشته پزشکی عمومی

عنوان: بررسی عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مسن با شکستگی گردن فمور مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان یک سال پس از آسیب در سال‌های 1399 و 1400

استاد راهنما: دکتر الهه میانه ساز، دکتر بابک حق‌پناه

استاد مشاور: دکتر محمد‌رضا طباطبایی و آقای محمد جواد آزادچهر

زمان: 1402/06/26 ساعت 11:30

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده پایان‌نامه:

باتوجه به اهمیت شکستگی گردن فمور و نبودن مطالعات کافی در کشورمان در این زمینه ، این مطالعه صورت گرفته است .این مطالعه‌ی کیس سری توصیفی-تحلیلی با استفاده از پرونده‌ی بیماران، تماس تلفنی و تکمیل پرسشنامه‌های SF-36 و پرسشنامه‌ی Barthel توسط مصاحبه انجام شده است. در این پژوهش  در ابتدا 97 بیمار انتخاب که 6 بیمار دچار مرگ‌و‌میر در بدو بستری بودند و نیز 14 بیمار دچار مرگ‌و‌میر یک سال پس از آسیب گردیده‌اند (مجموعا 6/20 %) و مابقی 77 بیمار، شامل 38 مرد (49.4%)، با میانگین سنی 54/9±78/78 سال  مورد بررسی قرار گرفتند بر اساس یافته‌های بدست آمده از این مطالعه، نمره عملکرد بیماران بر اساس معیار بارتل و نمره کل کیفیت زندگی بیماران، با استفاده از پرسشنامه‌ی SF-36 در حد متوسطی ارزیابی شد. متغیرهای سن، توانایی راه رفتن قبل آسیب، انجام فیزیوتراپی و زخم بستر ارتباط معناداری با میزان عملکرد وهمچنین، متغیرهای سن، توانایی راه رفتن قبل آسیب، دیر جوش خوردن و زخم بستر ارتباط معناداری با کیفیت زندگی بیماران داشت.

 

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 103463
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب