دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1403/04/16 - 10:01
  • تعداد بازدید : 19
  • تعداد بازدیدکننده : 19
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZoCS

دفاع پایان‌نامه علیرضا شجاعی خان آبادی

عنوان پایان‌نامه: بررسی ارزش تشخیصی پاپ اسمیر در مقایسه با بیوپسی در ضایعات سرویکس

استاد راهنمای اول: دکتر طاهره خامه چیان

استاد راهنمای دوم: دکتر طاهره مازوچی

اساتید مشاور: دکتر طیبه هاشمی

استاد مشاور آماری: مهندس غلامعباس موسوی

زمان: 1403/04/18      ساعت: 10:00

مکان: سالن طبیب دانشکده پزشکی

چکیده پایان‌نامه:

این مطالعه با هدف مقایسه‌ی نمونه‌های پاپ اسمیر دارای سلول غیرطبیعی انجام شد. در این مطالعه ارزش اخباری مثبت نمونه‌های پاپ اسمیر غیرطبیعی که به پاتولوژیست ارجاع شده بودند، برابر 4/59 درصد محاسبه شد که مطابق با مطالعه‌ی انجام شده در همین جمعیت طی سالهای گذشته بود؛ در نتیجه می‌تواند نشاندهنده‌ی نقش جمعیت مورد مطالعه در نوع نتایج ضایعات اپی تلیالی سرویکس باشد. این مقدار بیانگر این است که برای درمان، نباید به نتایج پاپ اسمیر به تنهایی اکتفا نمود و استفاده از بیوپسی در تمام موارد غیرطبیعی، لازم است؛ همچنین میان سن، بارداری و زایمان و نتایج مثبت بیوپسی نیز ارتباط معنادار دیده شد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 131237
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب