دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1403/04/11 - 09:44
  • تعداد بازدید : 30
  • تعداد بازدیدکننده : 30
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZmBS

دفاع پایان‌نامه عاطفه خلیفه قلی

عنوان پایان‌نامه: بررسی شاخص‌های ریخت‌شناسی بطن‌های مغزی با استفاده از توموگرافی کامپیوتری(سی‌تی اسکن) در مراجعین بیمارستان بهشتی کاشان

 اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا طالاری - دکتر محمدعلی اطلسی

استاد مشاور آماری: دکتر حمیدرضا گیلاسی

زمان: 1403/04/11        ساعت 10:30 

مکان: سالن حکیم دانشکده پزشکی

چکیده پایان‌نامه:

درک آناتومی طبیعی و غیرطبیعی سیستم Ventricular مغز برای پزشکان، جراحان مغز و اعصاب و رادیولوژیست‌ها در عملکرد بالینی روزانه مفید است که این امر منجر به توسعه شاخصهای مرتبط با بطن‌های مغزی به منظور پیشگیری و تشخیص سریعتر بیماریها شده است. اما این شاخصها در جمعیتهای متفاوت مقادیر مختلفی دارند که میتواند نتیجه‌گیری براساس آنها را به منظور تشخیص یک بیماری خاص دشوار سازد. هدف پژوهش حاضر تعیین مقادیر نرمال برای شاخص‌های bifrontal، Bicaudate، Ventricular، Hackman، Evans، Third ventricle و cella media و بررسی ارتباط آنها با جنس و سن میباشد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 131178
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب