دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1403/02/24 - 13:01
  • تعداد بازدید : 34
  • تعداد بازدیدکننده : 33
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Z4aR

دفاع پایان‌نامه دکتر خدیجه قوام نژاد

عنوان: بررسی اثر سینورا در بیماران مبتلا به فرم شدید بیماری COVID- 19

اساتید راهنما: دکتر احمد نجفی، دکتر بتول زمانی

اساتید مشاور: دکتر حسین متدین، دکتر حسین اکبری

زمان: 1403/02/29

مکان: تالار حکیم دانشکده پزشکی

چکیده پایان‌نامه:

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر سینورا در بیماران مبتلا به فرم شدید بیماری COVID- 19 انجام شد؛ نتایج این مطالعه نشان داد در گروه دریافت کنندگان سینورا میزان افزایش SPO2 نسبت به دریافت کنندگان درمان روتین بیشتر بود. همچنین  میزان کاهش ESR و CRP نیز در طول مطالعه در دریافت کنندگان سینورا بیش از گروه کنترل بود. هیچ مورد مرگ و استفاده از ونتیلاتور در بیماران تحت درمان با سینورا دیده نشد. در حالی که در گروه دریافت کنندگان درمان روتین این تعداد شامل 3 نفر بود. تعداد بیماران با SPO2>92 در گروه دریافت کننده سینورا بیش از گروه کنترل بود. البته از نظر آماری ارتباط معناداری بین گروه های مورد مطالعه با مرگ، استفاده از ونتیلاتور، تغییرات ESR و CRP  مشاهده نشد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 129508
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب