دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/11/03 - 11:26
  • تعداد بازدید : 61
  • تعداد بازدیدکننده : 58
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /ZCLQ

دفاع پایان‌نامه دکتر حسین کریمیان فر مقطع دستیاری (داخلی)

عنوان: بررسی پیامد بالینی کووید-19 به دنبال مصرف سه داروی آنتی ویروس

اساتید راهنما: دکتر محمدعلی صبا / مهندس محمدجواد آزادچهر

زمان: یکشنبه 8 بهمن 1402 ساعت 12:30

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده پایان نامه:

این مطالعه با هدف مقایسه اثر 3 گروه داروی آنتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (مطالعه کوهورت گذشته نگر)می باشد. در این پژوهش پرونده 209  بیمار مبتلا به کووید-19 در سه گروه پروتکل درمانی، رمدسیویر+ کورتون (79 نفر)، فاویپیراویر+ کورتون (80 نفر) و کلترا (50 نفر) مورد بررسی قرار گرفت.و مشخص شد بین بیماران سه گروه درمانی از لحاظ جنس، سن و بیماری زمینه­ای اختلاف معناداری وجود ندارد . همچنین بر اساس یافته های پرونده بیماران و بررسی های آماری در بین گروه های درمانی (کلترا / رمدسیویر+کورتون/ فاویپیراویر+کورتون) نشان می دهد که از لحاظ CRP در زمان ترخیص اختلاف معناداری وجود ندارد. اما بررسی های های آماری موید اختلاف معنادار SPO2 در بین دو گروه کلترا و رمدسیویر+ کورتون  می باشد. و بنابراین میانگین بهبودی spo2 در گروه کلترا از گروه رمدسیویر+ کورتون بالاتر بوده و اثر بهتری روی بهبودی SPO2 بیماران داشته است.همچنین بررسی های آماری نشان داد که بین گروه درمانی کلترا/رمدسیویر+کورتون/فاویپیراویر+کورتون از لحاظ مدت بستری و میزان مرگ میر  اختلاف معنا داری وجود ندارد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 125835
کلمات کلیدی
فاطمه آریایی
خبرنگار

فاطمه آریایی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب