رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:52:19 PM 1396 / 05 / 28
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی با حضور سرپرست دانشکده و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 25/5/96 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد...

--1396 / 05 / 25  -11:51 تعداد مشاهدات :54

نشست رئیس دانشگاه با گروه آموزشی رادیولوژی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین دانشکده و مدیر گروه آموزشی رادیولوژی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و درمانی روز سه شنبه مورخ 24/5/94 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1396 / 05 / 25  -11:46 تعداد مشاهدات :34

نشست رئیس دانشکده با گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی به منظور بررسی مشکلات آموزشی این گروه روز دوشنبه مورخ 23/5/94 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

--1396 / 05 / 25  -11:41 تعداد مشاهدات :25

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزش علوم پایه و بالینی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی و مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روز شنبه مورخ 21/5/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1396 / 05 / 25  -10:56 تعداد مشاهدات :17

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی در تاریخ 27 الی 30 آذرماه سال 1396 در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار می گردد...

--1396 / 05 / 23  -12:23 تعداد مشاهدات :32

اولین مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موضوع حافظه و یادگیری....

--1396 / 05 / 23  -12:10 تعداد مشاهدات :57

با عنایت به نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع به شماره 1524/د/700 مورخ 04/04/1396 بدینوسیله برنامه «واحد همتاپروری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران»معرفی می گردد...

--1396 / 05 / 23  -11:46 تعداد مشاهدات :37

نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه روز سه شنبه مورخ 17/5/96 در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد...

--1396 / 05 / 21  -12:51 تعداد مشاهدات :21

سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان، از برگزاری هفتمین آزمون تعیین صلاحیت بالینی پزشکان عمومی در این دانشگاه خبر داد...

--1396 / 05 / 21  -12:49 تعداد مشاهدات :73

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 17/5/96 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

--1396 / 05 / 21  -9:55 تعداد مشاهدات :65

 
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر امیر اسدی

--1396 / 05 / 17  -12:59 تعداد مشاهدات :61

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر محمد میلاد ملا قنبری

--1396 / 05 / 17  -12:53 تعداد مشاهدات :62

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر فرزانه خواجه نوری

--1396 / 05 / 17  -12:46 تعداد مشاهدات :40

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مهدیه محمدخان تهرانی

--1396 / 05 / 10  -11:31 تعداد مشاهدات :63

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر پیام ناصح غفوری

--1396 / 04 / 28  -15:59 تعداد مشاهدات :109

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی خانم دکتر جمیله کثیری نژاد رزیدنت محترم داخلی

--1396 / 03 / 23  -9:0 تعداد مشاهدات :194

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آقای دکتر عباس شکیب رزیدنت محترم داخلی

--1396 / 03 / 23  -8:43 تعداد مشاهدات :181

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آقای دکتر سید محمد امین جورابچین رزیدنت محترم پاتولوژی

--1396 / 03 / 17  -11:49 تعداد مشاهدات :180

خانم دکتر شیرین خاسکی

--1396 / 03 / 10  -13:37 تعداد مشاهدات :194

دفاع از پایان نامه خانم دکتر معصومه طالبی رزیدنت محترم زنان و زایمان

--1396 / 03 / 02  -10:43 تعداد مشاهدات :217

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: