رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:39:03 AM 1396 / 07 / 27
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
دوره آموزشی عمومی 12 ساعته "آشنایی با مضرات مصرف دخانیات و روشهای ترک دخانیات" به همت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار می شود....

--1396 / 07 / 25  -15:14 تعداد مشاهدات :14

جدول زمان بندی سامانه انتقال ومیهمانی دانشجویان نیمسال دوم 97-96 به شرح زیر اعلام می گردد...

--1396 / 07 / 25  -14:42 تعداد مشاهدات :30

متقاضیان شرکت در آزمون پیش کارورزی آبان ماه سال جاری با همراه داشتن یک قطعه عکس حداکثر تابیست ونهم مهرماه سال جاری جهت ثبت نام به آموزش پزشکی مراجعه نمایند...

--1396 / 07 / 25  -14:6 تعداد مشاهدات :10

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، معاون آموزشی علوم پایه وبالینی ،معاون اداری مالی، معاون پژوهشی وسایر اعضاء روز دو شنبه مورخ 24/7/96 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

--1396 / 07 / 25  -13:45 تعداد مشاهدات :23

کمیته برنامه ریزی درسی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، مدیر آموزشی دانشکده و مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکیو سایر اعضا، دانشکده روز دوشنبه مورخ 24/7/96 در سالن طبیب برگزار شد...

--1396 / 07 / 25  -13:24 تعداد مشاهدات :16

نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاون پژوهشی به منظور ارتقاء جایگاه پژوهش در دانشکده، روز پنجشنبه مورخ 20/7/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

--1396 / 07 / 24  -14:35 تعداد مشاهدات :25

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پزوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز شنبه مورخ 22/7/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1396 / 07 / 22  -15:27 تعداد مشاهدات :31

نشست رئیس دانشکده با گروه آموزشی داخلی به منظور بررسی مشکلات آموزشی این گروه روز پنجشنبه مورخ 20/7/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

--1396 / 07 / 22  -15:26 تعداد مشاهدات :24

نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی و درمان دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 19/7/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1396 / 07 / 22  -15:25 تعداد مشاهدات :15

کمیته نقل و انتقالات دانشجویان دستیاری دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی، معاون اداری و مالی دانشکده و مدیران گروههای مرتبط روز چهارشنبه مورخ 19/7/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1396 / 07 / 22  -15:23 تعداد مشاهدات :27

 
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر سمیرا خلیلی

--1396 / 07 / 26  -14:31 تعداد مشاهدات :6

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر امیر حسن فرخ زاد

--1396 / 07 / 24  -15:11 تعداد مشاهدات :26

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مژگان غضنفری مجرد

--1396 / 07 / 15  -13:52 تعداد مشاهدات :54

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر رضا زادبود

--1396 / 07 / 12  -13:48 تعداد مشاهدات :55

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید محمدرضا علوی

--1396 / 07 / 10  -14:42 تعداد مشاهدات :47

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید محمدرضا علوی

--1396 / 07 / 10  -14:42 تعداد مشاهدات :45

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر اسماء رضایی نیاسر

--1396 / 07 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :47

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی دکتر محمد کرمی

--1396 / 07 / 03  -16:26 تعداد مشاهدات :79

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکترسیدمحمد جواد سکوت

--1396 / 06 / 28  -15:11 تعداد مشاهدات :95

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر شهاب الدین امیر شاه کرمی

--1396 / 06 / 28  -15:7 تعداد مشاهدات :117

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: