رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:40:41 AM 1396 / 02 / 11
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 02 / 02  -11:14 تعداد مشاهدات :146

همکارانی که تاکنون موفق به دریافت کارت تردد خودرو نشده اند تا تاریخ ۱۵/۲/۹۶ با مراجعه به سایت حراست دانشگاه ضمن تکمیل فرم مربوطه نسبت به تحویل مدارک خود به نماینده حراست اقدام نمایند.

--1396 / 01 / 27  -13:51 تعداد مشاهدات :106

دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی برای ترم اول در سال تحصیلی 97/96

--1396 / 01 / 27  -11:45 تعداد مشاهدات :94

انزدهمین سمینار نخصصی علوم پایه پزشکی تحت عنوان " مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی "روز دوشنبه مورخ 28/1/96 از طرف گروه انگل و قارچ شناسی توسط آقای دکتر مهدی ناظری برگزار می شود

--1396 / 01 / 27  -11:30 تعداد مشاهدات :35

نشست گروههای آموزشی بالینی با حضور سرپرست دانشگاه، معاون آموزشی، سرپرست دانشکده پزشکی و مدیران این دانشکده روز چهارشنبه مورخ 23/1/96 برگزار شد.

--1396 / 01 / 24  -9:3 تعداد مشاهدات :71

نشست رییس دانشگاه با جمعی از مسئولین دانشکده پزشکی روز شنبه مورخ 19/1/96 برگزار شد.

--1396 / 01 / 21  -7:47 تعداد مشاهدات :100

برنامه زمانبندی نقل و انتقالات دانشجویان

--1396 / 01 / 17  -9:35 تعداد مشاهدات :146

منابع آزمون صلاحیت بالینی سال96

--1396 / 01 / 16  -7:47 تعداد مشاهدات :121

ارتقا به مرتبه دا نشیاری

--1396 / 01 / 14  -10:25 تعداد مشاهدات :308

منابع آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی در شهریور ماه96

--1396 / 01 / 14  -10:16 تعداد مشاهدات :117

 
دفاع از پایان نامه آقای دکترایمان طاهری رزیدنت محترم جراحی

--1396 / 02 / 09  -9:44 تعداد مشاهدات :28

دفاع از پایان نامه آقای دکترحمیدرضا پیری رزیدنت محترم جراحی

--1396 / 02 / 04  -8:25 تعداد مشاهدات :38

دفاع از پایان نامه آقای دکترمحمد حسین تلک آبادی رزیدنت محترم داخلی

--1396 / 01 / 31  -10:58 تعداد مشاهدات :51

دفاع از پایان نامه آقای دکترحمیدرضا گلکار رزیدنت محترم داخلی

--1396 / 01 / 31  -10:51 تعداد مشاهدات :45

دفاع از پایان نامه خانم دکترثنا محسنی

--1396 / 01 / 26  -11:10 تعداد مشاهدات :72

دفاع از پایان نامه خانم دکترسمانه محمودی رزیدنت محترم زنان

--1396 / 01 / 26  -10:53 تعداد مشاهدات :46

دفاع از پایان نامه خانم دکترسمیه پولاد چنگ رزیدنت محترم رادیولوژی

--1395 / 12 / 21  -9:49 تعداد مشاهدات :156

دفاع از پایان نامه خانم دکترساره شهرامی فر

--1395 / 12 / 17  -9:36 تعداد مشاهدات :155

دفاع از پایان نامه خانم دکترخدیجه طباطبایی لطفی

--1395 / 12 / 17  -9:28 تعداد مشاهدات :132

دفاع از پایان نامه خانم دکترنیلوفر سادات خادمی

--1395 / 12 / 17  -9:17 تعداد مشاهدات :155

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: