رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:13:42 PM 1399 / 05 / 23
 
   
 

 

 

معرفی دانشکده پزشکی

 
 


نتایج جستجو