رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:56:22 AM 1398 / 09 / 22
 
   
 

 

 

معرفی دانشکده پزشکی

 
 


نتایج جستجو