رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:30:45 PM 1398 / 03 / 28
 


گروه میکروب , ویروس وایمنی شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت گروه :
 

رسالت گروه میکروب شناسی و ایمنولوژی دانشکده پزشکی کاشان کوشش در جهت تقویت دانشگاه در حیطه آموزشی ، پژوهشی و درمانی است .

به این منظور گروه با به کارگیری متخصصین میکروب شناسی ، ویروس شناسی و ایمنولوژی به آموزش دانشجویان پزشکی ، کارشناسی ارشد میکروب شناسی و دکترای تخصصی پژوهشی و مقاطع کاردانی و کارشناسی  علوم آزمایشگاهی ، پرستاری ،مامایی ، اتاق عمل، هوشبری , بهداشت خانواده ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماری ها و فن آوری اطلاعات و دستیاران عفونی پرداخته و آموزش های لازم متناسب با رشته مربوطه را ارائه داده تا بتوانند از تخصص خود در خدمت به جامعه استفاده کنند.

در ضمن گروه در زمینه ی باز آموزی پزشکان عمومی ، متخصصین و پرسنل پیراپزشکی فعالیت مستمر دارد .

گروه می کوشد با استفاده از منابع  وفن آوری نوین ، ابزار لازم برای مطالعه وتحقیق را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقه مند فراهم سازد تا به تولید ونشر علم بپردازند .

اعضای هیات علمی متخصص در رشته میکروب شناسی وایمنولوژی در واحد های تابعه دانشگاه به بیماران خدمات تشخیصی ارائه می کنند.

گروه سعی دارد نیازها را از طریق نیاز سنجی پیش بینی نموده و درجهت تحقق آن گام بردارد.

اعضای گروه در یک جو صمیمی با برنامه مناسب به ارتقای مستمر کیفیت علم و خدمات خود پرداخته و در مقابل فراگیران ، مردم و مسئولین دانشگاه خود را پاسخگو می دانند.

  مشخصات گروه :

سال تشکیل گروه :1366

مدیرگروه : دکتر رضوان منیری

آدرس پستی  :  کاشان -  بلوار قطب راوندی –دانشکده پزشکی – طبقه سوم- گروه میکروبشناسی و ایمنی شناسی  

کد پستی:88141- 87159

تلفن دفتر گروه:25- 5550021  – 0361 داخلی  539- 501

 اعضای گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

رضوان منیری

Ph.Dمیکروب شناسی

استاد

رسمی


مدیر گروه

 سرپرست آزمایشگاه رفرانس

 

2

احمد خورشیدی

Ph.Dمیکروب شناسی


استاد

 

رسمی
معاون غذا ودارو

 

3

        

    احمد پیروزمند

 

 

Ph.Dویروس شناسی

 

 

دانشیار

 

 

پیمانی

 

                     -
  

 کارشناس گروه :

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی


محمد پوربابایی
 

کارشناس علوم آزمایشگاهی


رسمی
 

مریم جهانی کارشناس علوم آزمایشگاهی


طرحی

 

  

 فـراگیران گروه :

دانشجویان پزشکی ، علوم آزمایشگاهی ،  پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری , بهداشت خانواده ، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماری ها و فن آوری اطلاعات،کارشناسی ارشد میکروب شناسی،دستیاران عفونی

 

کارشناسی ارشد میکروب شناسی :
 

رشته کارشناسی ارشد میکرب شناسی در تاریخ 30/9/79 تاسیس شده است. این گروه از سال 89هر سال 6 دانشجو پذیرش می کند و تاکنون 19 دانشجو پذیرفته شده اند .گروه برای آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد از متخصصین رشته های میکرب شناسی ، ویروس شناسی ، ایمنی شناسی , انگل شناسی ، بیوشیمی ، روش های تحقیق ،کامپیوتر ، آمار حیاتی ، فیزیولوژی و از اعضا ی هیئت علمی گروه های عفونی ، اطفال وپوست در بیمارستان شهید بهشتی جهت کار آموزی  دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه استفاده می کند.

                                                                                                          

  Powerpoint

                                                                                                                                                                           تاریخ بروز رسانی:2/11/95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر