رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:06:42 PM 1398 / 04 / 06
 گروه فارماکولوژی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت گروه   :
 

رسالت گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است . این گروه با به کار گیری اعضای هیئت علمی متخصص در فارماکولوژی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی پرداخته و آن ها را برای ورود به دوره ی بالینی آماده نموده تا با به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان کارآ و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزش دروس فارماکولوژی به دانشجویان سایر رشته ها شامل پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و رشته های مختلف بهداشت متناسب با رشته مربوطه تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به عنوان کارشناس به جامعه خدمت نمایند.

هم چنین گروه در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های مختلف پرستاری ،میکروب شناسی وعلوم تشریح مشارکت دارد.

 گروه می کوشد با استفاده از منابع و فن آوری نوین ، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه من فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین کوشش می کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد.
 

 مشخصـات گـروه  :
 

سال تشکیل گروه : 1365

مدیرگروه : دکتر اعظم مصداقی نیا

آدرس پستی : کاشان - بلوار قطب راوندی – دانشکده پزشکی –  طبقه دوم – گروه فارماکولوژی 

کد پستی : 88141-87159

تلفن دفتر گروه: 25- 55540021 – 031 داخلی514

 
معرفی اعضاء گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

اعظم مصداقی نیا

 

PhDفارماکولوژی

دانشیار

رسمی

مدیرگروه

2

حمید رضا بنفشه

 

 PhDفارماکولوژی

دانشیار

هیئت علمی ماده 1

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

3


علیرضا عابد

 

 PhDفارماکولوژی

استادیار

طرحی هیئت علمی

-

 

  

کارشناس گروه :
 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

 

شکوفه الوانی

 

فوق لیسانس سم شناسی

رسمی

 


 فراگیران گروه :

 
 دانشجویا ن رشته های پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی , بهداشت


  
تاریخ آخرین ویرایش:2/11/95


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر