رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:17:19 PM 1401 / 11 / 15
 

اخبار و اطلاعیه های مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

   

 

کارگاه CPR ویژه دستیاران جدیدالورود برگزار شد

چهل و سومین آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد
کارگاه CPR ویژه کارورزان جدید الورود پزشکی برگزار شد

چهلمین آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد

 اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 1401/02/29

کورس مهارتهای بالینی ویژه دانشجویان پزشکی برگزار شد

بیستمین کارگاه مهارتهای بالینی دستیاران جدید الورود مهرماه 1400

آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد

 برای مشاهده نتایج آزمون صلاحیت بالینی 1400/3/6 کلیک نمایید
آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد
برای اولین بار در دانشگاه: واحد درسی استدلال بالینی برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد

 

آخرین ویرایش: 1401/08/2

کارگاه CPR ویژه کارورزان جدید الورود پزشکی برگزار شد
کارگاه CPR ویژه کارورزان جدید الورود پزشکی برگزار شد
کارگاه CPR ویژه کارورزان جدید الورود پزشکی برگزار شد
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر