رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:22:20 AM 1399 / 10 / 29
 


پکیج آموزشی کارورزان جهت حفاظت و درمان بیماران کووید19

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر