رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:23:46 PM 1399 / 03 / 17
 


پکیج آموزشی کارورزان جهت حفاظت و درمان بیماران کووید19

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر