رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:22:15 AM 1399 / 03 / 17
 

صفحه اختصاصی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان - دانشکده پزشکی

 

Private Page

Mehdi Delavari

Kashan University of Mdical Sciences - School of Medicine

     مهدی دلاوری                                                                                                                                                                     Mehdi Delavari

    رشته تخصصی: دکتری تخصصی (PhD)انگل شناسی

    مرتبه علمی: دانشیار                                                                                                                                             

     عضو هیئت علمی گروه آموزشی انگل شناسی پزشکی                              Faculty Member of Me dical Parasitology Department

    صندوق پست الکترونیک:                                                                                                                      mdelavari1@gmail.comEmail: 

    مقالات:

 

    کتب:

 

 طرح درس:

          

   طرح دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی :

تک یاخته شناسی 2  نظری
تک یاخته شناسی 2 عملی
کرم شناسی 1 نظری
کرم شناسی 1 عملی
حشره شناسی نظری
حشره شناسی عملی
قارچ شناسی نظری
قارچ شناسی عملی
روش تحقیق در علوم بهداشتی

           
 

  آدرس:کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - گروه انگل شناسی

  تلفن تماس: 25-55540021 - 031  

   لینک های مفید:

    WHO

    CDC

    تقویم دانشگاهی

    مجلات آنلاین پزشکی

    نشریات

   کتابخانه الکترونیک دانشگاه

    درباره دانشگاه

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر