رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:59:57 PM 1399 / 09 / 11
 

پروژه های تحقیقاتی دانشجویان, در عرصه

           عناوین پروپوزال

 • بررسی رابطه بین مطالعه کوهستانی با بروز اوستوارتریت
 • بررسی کارگاههای توانبخشی بر بهبود و کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی در مرکز پرهام کاشان در سال 1390
 • بررسی شیوع استوآرتریت با محل سکونت
 • بررسی آگاهی بهورزان کاشان در زمینه سلامت دهان و دندان در سال 1392
 • بررسی اثربخشی آموزشی برآگاهی و نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی روستای استرک در سال 1390
 • بررسی علل هایبرتانسیون در بالغین روستای مرق در سال 1390 
 • بررسی افسردگی در زنان بالای 40سال مراجعه کننده به خانه بهداشت روستای ویدرجا در سال1390
 • بررسی ارتباط بین مرگ ناشی از انفارکتوس قلبی با تعداد و عوامل خطر قلبی-عروقی
 • بررسی شیوع تب مالت و عوامل موثر بر آن در ویدرجا در سال1390
 • بررسی شیوع بالا بودن فشار خون در وادقان در سال1390
 • شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان راهنمایی روستای ویدوجا 
 • بررسی شیوع و تعیین الگوی اختلال وسواسی جبری در کودکان دبستانی شهرستان کاشان در سال1391
 • بررسی تاثیر آموزشی بر کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به این بیماری در روستای قهرود در سال 1392
 • بررسی تاثیر اموزشی دانش اموزان وخانواده های منطقه تحت پوشش مرکز سالم در کاهش بروز گاستو اتریت در تابستان 93
 • بررسی شیوع اضافه وزن وچاقی در جمعیت 25تا64ساله درکاشان
 • بررسی تاثیر اموزش عمل نحوه مسواک زدن واستفاده از نخ دندان به شاخص های پوسیدگی دندان
 • بررسی شیوع سوع تغذیه کودکان زیر5 سال مراجعه کننده به مرکز معلم در سال 1390
 • بررسی تایید اموزشی در سطح اگاهی دانش اموزان مقطع راهنمایی سعادت روستای استرک ازبیماری انفولانزادر سال 90
 • بررسی وضعیت تغذیه ایی انحصاری باشید مادر در شیرخواران تحت پوشش مرکز سلطان امیراحمد کاشان در سال1390
 • بررسی میزان شیوع افسردگی در مراجعه کنندگان به مرکز قهرود در سال 1392
 • بررسی وضعیت محیط کار و سلامت جسمی قالیبافان در روستای قهرود در سال 1392
 • تعیین اندازه ثانیه فشارخون و ارتباط آن با قد و وزن در دانش آموزان پسر دبستانی 11-7ساله روستای ازوار
 • تایید آموزشی در کنترل فشار خون
 • بررسی تاثیر روشهای پیشگیری.در کنترل و تغییرماهیت بیماری لشمانیوز روستایی در شهر مشکات در سال 1388تا1392
 • بررسی تایید انواع برنامه های آموزشی بهداشت دهان و دندان بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دبستان ویدوجا در سال 92
 • بررسی شیوع عفونتهای انگلی در دانش آموزان ابتدایی روستایی کاشان در سال 93-92
 • بررسی رابطه کنترل دیابت با بروز فشارخون در سالمندان روستای قهرود
 • بررسی عوامل موثر بر مرگ کودکان 1تا 5ساله در روستای قهرود در سال 85-92
 • بررسی اتباط سلامتی نوزادان با روش زایمان در شهر نیاسر
 • بررسی شیوع پرفشاری خون و دیابت در سالمندان روستای وادقان در سال 1392
 • بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت Aدر گروه سنی 45-15ساله در کاشان در سال 1392
 • بررسی وضعیت محیط کار و سلامتی جسمی قالیبافان روستای قهرود در سال 1392 روستای قهرود
 • بررسی شیوع استاف اوریوس در بینی کودکان زیر مراجعه کننده به مرکز نیاسر 
 • بررسی وضعیت بیماران مبتلا فشارخون –تحقیق قابل استفاده برای گروههای بعدی نیست 
 • آگاهی افراد از خدمات ارائه کننده مرکز جامع نیاسر 
 • بررسی تاثیر پکیج آموزشی بر وزن و توده بدنی و رفتار های تغذیه ای زنان میانسال
 • بررسی شیوع افسردگی در نوجوانان شهر برزک ----مداخله برای شناخت واقدام کنترل افسردگی 
 • بررسی میزان استفاده دانش آموزان ازوار از وسایل الکرونیکی –عنوان خوب است با اطلاع پرسشنامه برای تمام روستاها تکرار شود .
 • بررسی سطح آگاهی در نگرش افراد بالای30 سال از داروهای فشارخون 
 • بررسی سطح آگاهی از بیماری فشارخون بر مردم بالای 40 سال در 98
 • بررسی تاثیر پکیج آموزشی بر وزن و توده بدنی و رفتار های تغذیه ای زنان میانسال
 
 • بررسی الگوی مصرف دخانیات در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر برزک در سال 1398 و برخی از عوامل مرتبط با آن
 • بررسی الگوی مصرف دخانیات در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر برزک در سال 1398 و برخی از عوامل مرتبط با آن
 • بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر موافه های صمیمیت،علاقمندی توافق و صداقت بین همسران در جمعیت زنان متاهل18 تا 59 سال در شهر نیاسر
   
 • بررسی وضعیت بیماران مبتلا فشارخون –تحقیق قابل استفاده برای گروههای بعدی نیست 
 • آگاهی افراد از خدمات ارائه کننده مرکز جامع نیاسر 
 • تحقیق فایل استفاده برای گروههای بعدی نیست 
 • بررسی شیوع افسردگی در نوجوانان شهر برزک ----مداخله برای شناخت واقدام کنترل افسردگی 
 • بررسی میزان استفاده دانش آموزان ازوار از وسایل الکرونیکی –عنوان خوب است با اطلاع پرسشنامه برای تمام روستاها تکرار شود .
 • بررسی سطح آگاهی در نگرش افراد بالای30 سال از داروهای فشارخون 
 • بررسی سطح آگاهی از بیماری فشارخون بر مردم بالای 40 سال در 98
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر