رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:33:37 PM 1399 / 03 / 11
 

پروژه های گروه پزشکی اجتماعی

 • هم اندیشی سوانح ترافیکی, چالش ها و راهکارها
   
  حوادث رانندگی یکی از معضلات بهداشتی است که سلامت انسانها را به خطر میاندازد.
  صدمات ناشی از این حوادث چنان گسترده است که از آن به عنوان جنگ در جاده ها یاد می شود.
  همچنین حوادث و آسیب های ناشی از ترافیک یکی از علل عمده مرگ ومیر و ناتوانی در کشورهای درحال توسعه است و حوادث رانندگی از علل عمده مرگ ومیر در جهان قرار دارد و انتظار می رود تا سال 2020 رو به افزایش رود.
  تلفات انسانی بدترین پیامد حوادث به خصوص تصادفات رانندگی است. متأسفانه آمار قربانیان حوادث درکشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته به صورت چشمگیری در حال افزایش است.
  کشور ایران نیز از این لحاظ به عنوان یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین موارد تصادفات و مرگ ومیر ناشی از آن محسوب می شود و این مسئله باعث افزایش هزینه های مستقیم هزینه
  درمانی ناشی از تصادفات و مراقبت از معلولین حادثه نظیر ایجاد مشکلات روانی و افسردگی در افراد خانواده، از دست دادن نیروی کار فعال به صورت دائم یا موقت می گردد.
  لذا گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر آن شد که هم اندیشی تحت عنوان«سوانح ترافیکی،چالش ها و راهکارها» با حضور سیاستگذاران و مسئولین شهر برگزار کند.
  در این هم اندیشی تصمیم داریم در خصوص چالش های مربوط به سوانح ترافیکی بحث نموده و تلاش کنیم راهکارهای عملی کاهش سوانح ترافیکی را با بهره گیری از حداکثر توان منطقه ای با مشارکت همه سازمان ها و نهادهای مرتبط شناسایی نماییم.

  لازم به ذکر است با مسئولین شهری مذاکره نموده و خوشبختانه موافقت آنان را در این خصوص جلب نموده ایم.
  که اهم آن به شرح ذیل می باشد
  ۱.رئیس پلیس راهور کاشان اهداف و برنامه های خود را در خصوص این هم اندیشی بیان نموده اند.
  ۳.مقرر شد شهردار کاشان نیز در این هم اندیشی حضور داشته باشد.
  ۲.نائب رئیس شورای شهر پذیرای برگزاری چنین هم اندیشی شد.
  ۳.معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز حاضر به همکاری در این خصوص می باشد.
  ۴.مسئول شورای ترافیک فرمانداری کاشان موافقت و همکاری خود را در این مورد اعلام نمود.
  ۵.رئیس سازمان بهزیستی کاشان طی مذاکران متعدد نیز موافقت خود را اعلام نمود و عنوان کرد حاضر به همکاری می باشد.
  ۶.رئیس پزشک قانونی شهر،رئیس اورژانس کاشان،مسئولین مرکز ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان موافقت همه جانبه خود را اعلام نمودند.
  امید است با عنایت حضرت باری‌تعالی و همدلی و همکاری مسئولین محترم شهری بتوانیم گام‌های موثری را در جهت کاهش سوانح ترافیکی برداریم و کاشان را به عنوان کاشانه ایمن از تصادفات  معرفی نماییم.

 

   


 

 

 

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر