رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:57:43 PM 1399 / 11 / 04
 

اعضای هیئت علمی گـــروه فیزیولوژی

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

مهدی نورالدینی

استاد

مدیر گروه

CV

محمود سلامی

استاد

عضو هیات علمی

CV

غلامعلی حمیدی

استاد

عضو هیات علمی

CV

اژدر حیدری

دانشیار

عضو هیات علمی

CV

ابوالفضل ارجمند

دانشیار

عضو هیات علمی

CV

غلامرضا قوی پنجه

استادیار

عضو هیات علمی

CV

مجتبی بنی طبا

مربی

عضو هیات علمی

CV

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر