رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:32:59 AM 1399 / 03 / 14
 

اعضای هیئت علمی گـــروه فارماکولوژی

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

اعظم مصداقی نیا

استاد

مدیر گروه

 


CV

حمید رضا بنفشه

دانشیار

عضو هیات علمی

CV

علیرضا عابد

استادیار

عضو هیات علمی

CV

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر