رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:20:45 AM 1399 / 03 / 14
 

رسالت گروه

گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است . این گروه با به کار گیری اعضای هیئت علمی متخصص درفارماکولوژی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی پرداخته و آن ها را برای ورود به دوره ی بالینی آماده نموده تا با به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان کارآ و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزش دروسفارماکولوژی به دانشجویان سایر رشته ها شامل پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و رشته های مختلف بهداشت متناسب با رشته مربوطه تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به عنوان کارشناس به جامعه خدمت نمایند.

هم چنین گروه در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های مختلف پرستاری ،میکروب شناسی وعلوم تشریح مشارکت دارد.

 گروه می کوشد با استفاده از منابع و فن آوری نوین ، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه من فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین کوشش می کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد.
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر