رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:11:41 PM 1397 / 03 / 06
 گروه آسیب وبافت شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

رسالت گروه :
 

رسالت گروه پاتولوژی و بافت شناسی دانشکده پزشکی کوشش در جهت تقویت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه آموزشی ، پژوهشی و درمانی است .

 به این منظور گروه با به کارگیری متخصصین پاتولوژی و فارغ التحصیلان رشته بافت شنا سی به آموزش دستیاران رشته پاتولوژی در حیطه پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال پرداخته تا آنها را به عنوان متخصصین کارآموز در زمینه آموزش ، تحقیق و تشخیص آماده کند. همچنین با آموزش به دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی  پرداخته ، آنها را برای ورود به مقطع بالینی آماده نموده تا بتوانند با به کارگیری مطالب آموخته شده ، به عنوان پزشکان کار آمد و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین گروه به دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی ، اتاق عمل و مامایی آموزش لازم متنا سب با رشته مربوطه را داده تا بتوانند از تخصص خود در خدمت به جامعه استفاده کنند. این گروه گروه در آموزش دستیاران گروه های تخصصی نظیر زنان و مامایی می کوشد تا بتوانند از مطالب مورد نظر در حرفه خود استفاده لازم را ببرند.  همچنین گروه در زمینه باز آموزی پزشکان عمومی ، متخصصین و پرسنل پیراپزشکی فعالیت مستمر دارد. 

گروه می کوشد با استفاده از منابع و فن آوری نوین ، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضاء هیئت علمی و  دانشجویان  علاقه مند فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند.اعضاء هیئت علمی متخصص در رشتهء پاتولوژی در واحد های تابعه دانشگاه به بیماران خدمات تشخیصی ارائه می کنند .

اعضاء گروه سعی می کنند نیاز های واقعی گروه را پیش بینی نموده در جهت تحقق آن گام بردارند.

ما برآنیم تا در یک جو صمیمی با برنامه ریزی مناسب به ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود پرداخته ، در مقابل فراگیران ، مردم و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشیم.

 

مشخصـات گـروه :
 
  سال تشکیل گروه :  1365

  مدیرگروه : دکتر طاهره خامه چیان

  معاون گروه : دکتر حسن احترام

  محل فعالیت : دانشکده پزشکی- بیمارستان شهید بهشتی

  آدرس پستی : کاشان - بلوار قطب راوندی – دانشکده پزشکی - طبقه دوم - گروه پاتولوژی

  تلفن دفتر گروه : 25-55540021 –031 داخلی 513

  تلفن مدیر گروه دربیمارستان شهید بهشتی : 30-55540026 –031 داخلی 262

 

معرفی اعضاء گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

دکتر زریچهر وکیلی

متخصص پاتولوژی

دانشیار

رسمی

 

 -

 

2

دکتر طاهره مازوچی

 PhD   بافت شناسی

دانشیار

رسمی

 

معاون دانشجوئی دانشگاه

 

3

دکتر حسن احترام

متخصص پاتولوژی

دانشیار

پیمانی


مدیر امور آزمایشگاهها

 

4

دکتر طاهره خامه چیان

متخصص پاتولوژی

استاد

رسمی


مدیر گروه

 

     5  

    
 
دکتر امیر حسن متینی

 

متخصص پاتولوژی استادیار تعهدات -
 

 کارشناس گروه :
   

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

مریم فرزانگان

کارشناس زیست شناسی


 رسمی

 

الهام سادات صادقیان

کارشناس علوم آزمایشگاهی


 

قراردادی
 

 

  


فـراگیران گروه :
 

 دانشجویان پزشکی ، دستیاران زنان وزایمان ، دانشجویان علوم آزمایشگاهی ،مامایی ،اتاق عمل ،دستیاران پاتولوژی


دستیاری پاتولوژی :
 

  گروه از سال 90 به پذیرش دستیار پرداخته است ودرحال حاضر دارای 11دستیار پاتولوژی می باشد

  

                                                                                                                 تاریخ آخرین ویرایش:29/10/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر