رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:04:53 PM 1398 / 04 / 06
 

معـرفی گـــــروه

                                                                           

مشخصات گروه

 • سال تاسیس گروه: 1365
 • نام گروه:پاتولوژی و بافت شناسی
 • مدیر گروه:دکتر طاهره خامه چیان
 • معاون گروه:دکتر حسن احترام

 

اعضای گروه

 • دکتر طاهره خامه چیان (پاتولوژیست)
 •  دکتر طاهره مازوچی(هیستولوژیست)
 •  دکتر زریچهر وکیلی(پاتولوژیست)
 • دکتر حسن احترام(پاتولوژیست)
 • دکتر امیرحسن متینی(پاتولوژیست)
 •  دکتر مریم اخوان طاهری(هیستولوژیست)
 • دکتر کرباسی (استاد مدعو)
 • الهام سادات صادقیان ( کارشناس گروه)
 • آزاده سادات آزادبخش (کارشناس ارشد بافت شناسی)

آدرس و تلفن گروه

 •  کاشان –بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان –دانشکده پزشکی- طبقه دوم  - گروه پاتولوژی و بافت شناسی- تلفن:25-03155540021
 • کاشان –بلوار قطب راوندی- بیمارستان شهید بهشتی کاشان-  طبقه زیرزمین- آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان- تلفن: 03155540026-29      کد پستی:8715973447

 

 

تاریخچه گروه بخش پاتولوژی و بافت شناسی

گروه پاتولوژی در سال 1365 به همت آقای دکتر اردشیر طالبی ، متخصص پاتولوژی، راه اندازی شد. محل اولیه بخش بالینی آن در بیمارستان شهید بهشتی طبقه زیرزمین و گروه آموزشی ، طبقه دوم دانشکده بود که پس از مدتی هر دوقسمت به دانشکده پزشکی منتقل شد که مجددا با تفکیک گروه آموزشی از بالینی، قسمت بالینی به بیمارستان نقوی انتقال داده شد و پس از آموزشی شدن و دانشگاهی شدن بیمارستان شهید بهشتی، بخش بالینی مجددا به بیمارستان شهید بهشتی انتقال یافت و در حال حاضر گروه آموزشی در طبقه دوم دانشکده پزشکی و بخش بالینی در طبقه زیرزمین بیمارستان شهید بهشتی می باشد.

به جز اعضای هیئت علمی فعال، اساتید دیگری جهت گذراندن طرح و تعهدات در گروه حضور داشته اند که اسامی آنها به شرح زیر است:

دکتر هنگامه مصطفوی زاده، دکتر مژگان مهدی زاده، دکتر شیوا سلیمی،دکتر مصطفی قفقازی، دکتر محمد ضرابی، دکتر خادم الحسینی ، دکتر مشایخ

و دکتر علی اکبر طاهریان استاد بازنشسته

از سال 1390 گروه موفق به پذیرش دستیار شد که تاکنون سه دوره دانش آموخته داشته است.

در حال حاضر 12 دستیار مشغول به تحصیل می باشند.

 

دانش آموختگان رشته تخصصی پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر