رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:47:12 AM 1399 / 10 / 29
 

 

طرح دروس گروه  آسیب و بافت شناسی

 

طرح دروس  پزشکی :

 

 طرح دروس  سایر رشته ها:

 

طرح درس دوره کار آموزی:

 

طرح درس دستیاران زنان و زایمان :

 

  طرح دروس کارشناسی ارشد علوم تشریح:

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر