رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:06:54 PM 1400 / 05 / 11
 

کمیته مشورتی دانشجویی

دفتر توسعه آموزش پزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر