رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:02:06 AM 1399 / 09 / 13
 

کمیته مشورتی دانشجویی

دفتر توسعه آموزش پزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر