رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:16:39 AM 1398 / 12 / 06
 

کمیته مشورتی دانشجویی

دفتر توسعه آموزش پزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر