رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:34:05 AM 1401 / 05 / 24
 

کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش پزشکی 

 

آخرین ویرایش: 1400/5/16

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر