رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:14:34 AM 1399 / 03 / 15
 

 

طرح دروس گروه طب فیزیکی و توانبخشی

طرح درس اصول طب فیزیکی و توانبخشی  دکترای عمومی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر