رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:55:43 AM 1398 / 08 / 02
 

 

طرح دروس گروه طب فیزیکی و توانبخشی

طرح درس اصول طب فیزیکی و توانبخشی  دکترای عمومی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر