رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:49:26 AM 1399 / 10 / 28
 

 

 فعالیت های پژوهشی گروه  طب فیزیکی و توانبخشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر