رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:51:54 AM 1398 / 08 / 02
 

 

 فعالیت های پژوهشی گروه  طب فیزیکی و توانبخشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر