رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:23:33 PM 1399 / 03 / 13
 

 

                                اعضای گروه عفونی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 

   مدیر گروه : دکتر حسن افضلی


دکتر حسن افضلی
متخصص بیماریهای عفونی
رتبه علمی:استاد

cv


دکتر منصوره مومن هروی
متخصص بیماریهای عفونی
رتبه علمی : دانشیار

cv


دکتر زهرا سلیمانی
متخصص بیماریهای عفونی
رتبه علمی : استادیار

cv


دکتر رضا رزاقی
متخصص بیماریهای عفونی
رتبه علمی : استادیار

cv


دکترعلیرضا شریف
متخصص بیماریهای عفونی
رتبه علمی:دانشیار

cv


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر