رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:09:14 AM 1399 / 03 / 09
 

 

فعالیت های پژوهشی گروه تغذیه

      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

1- دکتر محسن تقی زاده

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر