رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:53:11 AM 1398 / 07 / 22
 

 

فعالیت های پژوهشی گروه تغذیه

      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

1- دکتر محسن تقی زاده

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر