رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:05:48 AM 1399 / 10 / 27
 

 

فعالیت های پژوهشی گروه تغذیه

      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

1- دکتر محسن تقی زاده

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر