رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:29:18 PM 1399 / 04 / 20
 
RSS اخبار پزشکی اجتماعی
صفحه 7 از 9   تعداد اخبار اين گروه خبري: 86
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  

سازمان تامین اجتماعی میزبان کارورزان گروه پزشکی اجتماعی
کارورزان گروه پزشکی اجتماعی با خدمات بیمه ای آشنا شدند

1398 / 07 / 06 -16:19


پزشکان مراکز جامع خدمات سلامت شهری میهمان گروه پزشکی اجتماعی
به میزبانی سرپرست معاونت بهداشتی نشستی میان اعضای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکان مراکز جامع خدمات سلامت شهری برگزار گردید

1398 / 07 / 06 -16:1


برگزاری آزمون EBM کارورزان شهریور ماه گروه پزشکی اجتماعی
جلسه ارایه EBM کارورزان گروه در دانشکده پزشکی برگزار شد

1398 / 07 / 02 -8:11


آغاز دوره کارورزی مهرماه گروه پزشکی اجتماعی
کارورزان گروه پزشکی اجتماعی در کلاسهای توجیهی شرکت نمودند

1398 / 07 / 02 -8:24


کارآموزان مهرماه گروه پزشکی اجتماعی
آغاز سال تحصیلی جدید و ورود کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی

1398 / 07 / 02 -8:19


جشنواره گروه پزشکی اجتماعی در تحقق پاسخگویی اجتماعی
جشنواره اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی

1398 / 06 / 31 -15:6


ارزیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی
ارزیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی با حضور تیم ارزیاب از وزارت علوم بهداشت انجام شد

1398 / 06 / 26 -19:6


برگزاری جلسه ارائه گزارش فیلد روستایی کارورزان
جلسه ارائه گزارش فیلد روستایی توسط کارورزان گروه پزشکی اجتماعی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید

1398 / 06 / 31 -13:56


برگزاری کلاسهای فیزیوپاتولوژی
کلاسهای دوره فیزیوپات دانشجویان پزشکی

1398 / 06 / 26 -12:33


برنامه کارورزان مهرماه گروه پزشکی اجتماعی

1398 / 06 / 23 -9:34

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر