رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:03:21 PM 1400 / 10 / 27
 
RSS اخبار پزشکی اجتماعی
صفحه 1 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 148
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
با همکاری دفتر اسناد پزشکی معاونت درمان بیمه تأمین اجتماعی:
دانشجویان پزشکی با مقررات بیمه تأمین اجتماعی آشنا شدند
با همکاری دفتر اسناد پزشکی معاونت درمان بیمه تأمین اجتماعی ، دانشجویان پزشکی روز یکشنبه مورخ 1400/3/30 با شرکت در کارگاه آشنایی با مقررات دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی، با آخرین مقررات بیمه های پایه کشور آشنا شدند...

1400 / 04 / 16 -14:11


نشست علمی گزارش پایان دوره دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی برگزار شد
نشست علمی گزارش پایان دوره دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 1400/3/۲9 در سالن دکترقریب دانشکده پزشکی برگزار شد.....

1400 / 04 / 16 -13:3


غربالگری مدد جویان مؤسسه توانبخشی هاجر انجام شد
ارزیابی وضعیت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر از جمله انجام معاینات پزشکی اولیه، بررسی وضعیت فشارخون، تیروئید و محاسبه نمایه توده بدنی و ... روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ برای تعداد ۳۶ نفر از مددجویان مؤسسه توانبخشی هاجر انجام شد...

1400 / 03 / 26 -19:29


کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی از موسسه توانبخشی هاجر بازدید نمودند
کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی در روز شنبه مورخ 1400/3/22 از موسسه توانبخشی هاجر بازدید نمودند...

1400 / 03 / 26 -19:20


حضور کارآموزان پزشکی اجتماعی در مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی
کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی در روز پنجشنبه مورخ 1400/3/20 با خدمات تخصصی این مرکز آشنا شدند...

1400 / 03 / 26 -19:15


وبینار تخصصی کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار پزشکی برگزار شد
وبینار تخصصی با موضوع کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار پزشکی ویژه دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی با حضور دکتر ابوالفضل صلواتی زاده، روز دوشنبه 1400/3/17 در تالار سینا دانشکده پزشکی و به همت گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد...

1400 / 03 / 26 -19:13


کارگاه آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد
کارگاه دو روزه آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی در روزهای ۸ و ۹ خرداد ماه ویژه کارورزان پزشکی اجتماعی برگزار شد...

1400 / 03 / 10 -17:12


کارگاه سامانه سیب ویژه کارورزان پزشکی اجتماعی برگزار شد
کارگاه سامانه سیب در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ برای کارورزان پزشکی اجتماعی برگزار شد...

1400 / 03 / 10 -17:11


دومین دوره آموزش کارآموزان پزشکی اجتماعی در سال 1400 آغاز شد
دومین دوره آموزش کارآموزان پزشکی اجتماعی در سال 1400 در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی از روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 آغاز شد...

1400 / 03 / 10 -17:9

ویژه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی برگزار شد:
وبینار تخصصی با موضوع کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار
وبینار تخصصی با موضوع کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار پزشکی ویژه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی با حضور دکتر محمدحسین قمری در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی و به همت گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد...

1400 / 03 / 10 -17:7

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر