رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:01:48 AM 1398 / 09 / 18
 

 

                                           اعضای گروه زنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


       مدیر گروه :
دکتر زهرا واحدپور فرد

 

 

 دکتر منصوره صمیمی
متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی: دانشیار

cv
 

 

دکتر میترا بهرشی
متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی:دانشیار

cv
 

 
دکتر فاطمه فروزا ن فر
متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی: دانشیار

cv
 

  
دکتر زهره طبسی
متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی: دانشیار

cv
 

 

  دکتر زهرا واحدی پور
متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی:استادیار
CV

 

دکتر الهه مصداقی نیا
متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی: دانشیار

cv

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر