رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:00:17 AM 1399 / 10 / 29
 

رسالت و اهداف گروه پزشکی اجتماعی

گروه پزشکی اجتماعی یکی از گروه های دانشکده پزشکی می باشد که در ارتقاء تحقق سیاست های آموزشی دانشگاه اقدام به آموزش دروس بهداشتی دانشجویان پزشکی می نماید . همچنین آموزش علمی دانشجویان پزشکی در قالب دوره های کارآموزی وکارورزی در راستای تربیت پزشکان آگاه به مسائل مدیریت بهداشتی و نظام سلامتی از برنامه های این گروه آموزشی است تا براساس آن این افراد قادر باشند با اعتماد به نفس بالا و دید جامعه نگر مدیریت ارائه خدمات بهداشتی کشور را در راستای اجرای مراقبت های عملی بهداشتی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامتی به عهده گیرند این گروه آموزش های لازم را توسط اعضاء هیات علمی متخصص پزشکی اجتماعی، متخصصین طب کار و P.H.Dبهداشت حرفه ای و کارشناسان مربوطه انجام می دهد . همچنین از طریق برگزاری جلسات ، بازآموزی ، کنفرا نس و سمینار به آموزش پزشکان عمومی و کارشناسان می پردازد این گروه مصصم است بر اساس نتایج پژوهش های کاربردی و با استفاده از منابع علمی و معتبر به طور مستمر نیازهای گروه را شناسائی و اولویت بندی نماید و بر اساس آن و نیازهای موجود کشور و بر اساس شرایط زمانی و مکانی اهداف و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را هر پنج سال بازبینی و ارتقاء دهد.


هدف کلی:
• تربیت نیروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با پزشکی اجتماعی به منظور تامین نیازهای سلامت جامعه

اهداف اختصاصی گروه:

• توسعه دوره های آموزش تکمیلی و فلوشیپ

• توسعه کمی و کیفی پژوهش

• جذب منابع مالی از مراجع خارج دانشگاه جهت انجام پژوهش


• آموزش جامعه و گروههای ذینفع در راستای عوامل تعیین کننده سلامت و بهبود کیفیت زندگی

•  توسعه عرصه مناسب آموزشی و پژوهشی و مراقبتی پزشکی اجتماعی

• ارتقای مستمر دانش و مهارت های حرفه ای اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه

•  ارتقای مستمر دانش و مهارت دانش آموختگان ،اعضای هیئت علمی و مدیران و کارکنان دانشگاه در خصوص روش های پژوهش و ارتقای سلامت

• توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه

خدمات و وظایف گروه پزشکی اجتماعی

الف- خدمات آموزشی


۱. آموزش علوم پایه و بالینی دانشجویان پزشکی به منظور آشنایی با مباحث بهداشت و پیشگیری شامل دروس: اصول خدمات بهداشتی درمانی( بهداشت ۱)، اصول و روش های اپیدومیولوژی( بهداشت ۲) و بهداشت خانواده (بهداشت۳)، آمار و روش تحقیق (بهداشت۴) و اپیدومیولوژی بیماری های شایع در ایران (بهداشت۵)


۲. آموزش بالینی دانشجویان پزشکی عمومی در طی دوره های:
کارورزی - در مراکز بهداشتی درمانی شهری
کارآموزی - در مراکز بهداشتی درمانی روستایی


۳. آموزش دانشجویان رشته های ارشد میکروب شناسی ، تغذیه ، انگل شناسی و روانشناسی در دروس روش تحقیق پیشرفته و اصول اپیدمیولوژی

۴. برگزاری کارگاه های آموزشی مقدماتی و پیشرفته آمار و اپیدومیولوژی و پزشکی مبتنی بر شواهد برای دانشجویان ، دستیاران و اساتید

۵. ارتقای فرایندهای آموزشی چهت انتقال مفاهیم به صورت کاربردی و تاثیر گذار بر سلامت جامعه


ب- خدمات پژوهشی

۱. ارائه مشاوره های پژوهشی بویژه در بخش متدولوژی و آمار به دانشجویان

۲. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف

ج- خدمات درمانی

ارائه خدمات درمانی، پیشگیری و ارتقاء سلامت در مراکز آموزشی جامع خدمات سلامت

د- سایرفعالیت ها

1. عضویت اعضای هیئت علمی گروه در کمیته های مرتبط دانشگاهی و کشوری

2. طراحی سوالات آزمونهای پیش کارورزی و علوم پایه

3. همکاری اعضای هیئت علمی با وزارت متبوع در پروژه های کشوری

4. هماهنگی با معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه در زمینه آموزش دانشجویان

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر