رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:49:27 AM 1399 / 09 / 15
 

معـرفی گـــــروه

مشخصات گروه:

 • سال تاسیس:1365
 • نام گروه:رادیولوژی
 • —مدیر گروه:دکتر حمیدرضا طالاری
 • —معاون گروه: دکتر سید محمد حسین طباطبایی
 • دکتر جاوید آزاد بخت: مسئول امور دستیاران
 • دکتر فائزه خراسانی زاده: مسئول امور کارآموزان

اعضاء گروه:

 • دکتر حمیدرضا طالاری
 • کتر سید محمد حسین طباطبایی
 • دکتر جاوید آزاد بخت
 • دکتر حامد شایگانی
 • دکتر فاطمه بهمن یار
 • دکتر فائزه خراسانی زاده

 آدرس وتلفن گروه:کاشان-بلوار قطب راوندی- مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی.کدپستی 8715973447 طبقه همکف.گروه رادیولوژی-تلفن-55540026-031

 

تاریخ آخرین ویرایش: 10/9/97

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر