رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:10:59 PM 1400 / 07 / 01
 

 

معـرفی گـــــروه رادیولوژی

 

مشخصات گروه:

  • سال تاسیس:1365
  • نام گروه:رادیولوژی
  • مدیر گروه:دکتر حمیدرضا طالاری
  • مسئول آموزش استیجری: دکتر جاوید آزادبخت
  • مسئول آموزش اینترنی: دکتر مهسا مسجدی

 

اعضاء هیئت علمی گروه:

  • دکتر حمیدرضا طالاری
  • دکتر جاوید آزاد بخت
  • دکتر مهسا مسجدی

کارشناس گروه: خانم محمدی

سمت در گروه عضو گروه
مدیر گروه دکتر حمیدرضا طالاری
معاون آموزشی  
معاون پژوهشی دکتر حمیدرضا طالاری
مسئول آموزش استیجری دکتر جاوید آزادبخت
مسئول آموزش رزیدنتی  
عضو کمیته برنامه ریزی درسی دکتر جاوید آزادبخت
عضو کمیته ارزیابی آزمون ها دکتر مهسا مسجدی

 

آدرس و تلفن گروه: کاشان-بلوار قطب راوندی- مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی.کدپستی 8715973447 طبقه همکف.گروه رادیولوژی-تلفن-55009999-031

 

 آخرین ویرایش: 1400/6/28

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر