رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:15:09 PM 1399 / 11 / 04
 

اخبار و اطلاعیه های مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

  

 


آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد

قابل توجه کارآموزان پزشکی شرکت کننده در آزمون پیش کارورزی

کارگاه CPR ویژه دستیاران گروههای بالینی برگزار شد

قابل توجه کارورزان پزشکی متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی

آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد

کارگاه مهارتهای بالینی ویژه کارورزان پزشکی (نیمسال دوم تحصیلی)

اطلاعیه  اصلاح زمان آزمون صلاحیت بالینی 16/8/98

اطلاعیه تغییر زمان کلاس نمونه گیری خون شریانی

اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 16/8/98

سیزدهمین کارگاه  دوروزه ارتقاء توانمندی CPR

کارگاه مهارتهای بالینی ویژه کارورزان پزشکی (نیمسال دوم تحصیلی)

همزمان با سراسر کشور: آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد

قابل توجه متقاضیان آزمون صلاحیت بالینی 1/4/98

کارگاه مهارتهای بالینی ویژه کارورزان پزشکی

قابل توجه کارورزان پزشکی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر