رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:53:09 AM 1398 / 12 / 08
 

گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

فعالیت های پژوهشی گروه زنان و زایمان

 

  1. دکتر زهرا واحد پور
  2. دکتر زهره طبسی
  3. دکتر منصوره صمیمی
  4. دکتر الهه مصداقی نیا
  5. دکتر فاطمه فروزانفرد

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر