رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:32:10 AM 1399 / 09 / 14
 

 

گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

اعضای هیئت علمی گـــروه زنان و زایمان

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

زهرا واحدپور

استادیار

مدیر گروه

CV

زهره طبسی

دانشیار

معاون آموزشی گروه

 

CV

الهه مصداقی نیا

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

فاطمه فروزانفرد

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

منصوره صمیمی

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV
 

طیبه هاشمی

 

- قرارداد درمانی CV
 

 

مرضیه طالبیان

  قرارداد درمانی  
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر