رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:24:03 PM 1399 / 05 / 19
 

 

گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

رسالت گروه  زنان و زایمان

گروه آموزشی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشانبا اعتقاد به این مهم که سلامت زنان و مادران موجب حفظ و ارتقاء سلامت جامعه میگردد،  با بکار گیری جدیدترین تکنیک های آموزشی  و با استفاده از نتایج آخرین پژوهش های علمی اقدام به تربیت دستیاران تخصصی زنان و زایمان و پزشکان عمومی مینماید.  نیروهایی کارآمد و پاسخگو به نیازهای جامعه که با استفاده از مهارت های کسب نموده در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارند.

 

 

اهداف گروه زنان و زایمان

 

گروه آموزشی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشاندرصدد است با ارتقاء کیفیت آموزشو انجام فعالیت های پژوهش بتواند با تربیت فارغ التحصیلانی توانمند در حوزه پزشکی عمومی و تخصصی به جایگاه مناسبی در بین گروه های آموزشی زنان و زایمان در سطح منطقه دست یابد.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر